บทเรียนที่ 2 Asset Network

เพื่อให้เกิดความเข้าใจ 100% กรุณาตั้งใจศึกษาข้อมูลใน VDO ชุดนี้

60% Complete
ติดต่อผ่าน Facebook
ติดต่อผ่าน Line