บทเรียนที่ 1 Digital Economy

เพื่อให้เกิดความเข้าใจ 100% กรุณาตั้งใจศึกษาข้อมูลใน VDO ชุดนี้

35% Complete
ติดต่อผ่าน Facebook
ติดต่อผ่าน Line